Filtracja mgły olejowej

Do filtracji tłustych mgieł szczególnie powszechnych w obrabiarkach obróbkowych z użyciem oleju i emulsji.