Filtracja pyłów suchych i dymów

Do usuwania oparów z obróbki na sucho i filtracji proszków gruboziarnistych, cienkich, ultracienkich i wybuchowyc (ATEX).